Bezpieczeństwo


Skarbiec SafeStore Auto to unikalny system samoobsługowego dostępu do automatycznych skrytek depozytowych. SafeStore Auto umożliwia Klientom korzystanie z wynajętej skrytki 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Po dokonaniu pozytywnej identyfikacji jeszcze na drzwiach wejściowych do pomieszczenia z podajnikiem, Klient jest poddawany następnej identyfikacji na terminalu przy użyciu karty chipowej, wprowadzeniu na ekranie dotykowym urządzenia właściwego numeru PIN oraz identyfikacji biometrycznej . Po pomyślnym zakończeniu autoryzacji, automat SSA pobiera przypisaną do Właściciela skrytkę z wnętrza Skarbca i transportuje ją do stanowiska obsługi klienta, gdzie ma on bezpieczny i dyskretny dostęp do zawartości TYLKO swojej skrytki. Po dokonaniu operacji, klient nakazuje systemowi zdeponowanie wydanej skrytki i robot transportuje skrytkę na przypisane jej miejsce wewnątrz Skarbca.


 

Prawidłowa identyfikacja uruchamia robota, który wydaje skrytkę poprzez terminal. Obsługa w biurze nie posiada kluczy ani kodów umożliwiających otwarcie drzwi do Skarbca. Codzienna eksploatacja automatu skarbcowego nie wymaga bowiem otwierania jego drzwi. Drzwi do naszego SafeStore Auto są cały czas zamknięte. Wnętrze Skarbca jest królestwem widocznego tu robota.


System operacyjny SafeControl przeszedł kontrolę zabezpieczeń przeprowadzoną przez niemiecką firmę FIDUCIA IT AG (obsługującą centra przetwarzania danych w ponad 800 bankach działających w Niemczech), w wyniku której został dopuszczony do stosowania w placówkach bankowych. Dodatkowo system IT naszego urządzenia posiada niemiecki certyfikat OPDV - Sparkassen Finanzgruppe definiujący najwyższy standard zabezpieczeń w dziedzinie IT. Certyfikat ten dotyczy nie tylko prawidłowości i stabilności działania systemu ale szczególną uwagę zwraca na zabezpieczenie systemu przed manipulacją. W 2021 roku niemiecki producent zwiększył bezpieczeństwo wprowadzając nową generację kart szyfrujących. Wyklucza ona zjawisko „skimmingu”. Nie wystarczy bowiem samo posiadanie czytnika, czytnik musi posiadać bowiem specjalny moduł oraz mieć wpisane hasło ważne dla danego konkretnego systemu skarbcowego.


Nasz Skarbiec jest cały czas monitorowany przez zewnętrzną agencję ochrony. Cały Skarbiec jest opleciony kilkoma niezależnymi systemami alarmowymi a w jego panelach skarbcowych i drzwiach skarbcowych jest zalany w betonie, kolejny system alarmowy, pokrywający całą powierzchnię Skarbca i podajnika. System operacyjny SafeControl rejestruje i zapisuje w swojej pamięci wszystkie operacje jakie wykonał robot obsługujący skrytki oraz logowania jakie miały miejsce na terminalu podawczym. Rejestr zdarzeń z zapisaną historią danej skrytki, może być w każdym momencie udostępniony jej Właścicielowi.

Program SafeControl, zarządzający całym Skarbcem, jest kompleksowym systemem zarządzania automatycznymi skrytkami depozytowymi, umożliwiającym pełną administrację oraz nadzór nad procedurą wynajmu i korzystania z naszych skrytek. Klient uzyskuje dostęp do swoich skrytek używając karty chipowej oraz/lub kodu PIN oraz/lub czytnika biometrycznego. Dzięki systemowi Safe Control, Klient może uzyskać dostęp do swojej skrytki bez pomocy obsługi. Każde otwarcie skrytki jest monitorowane i automatycznie rejestrowane w zabezpieczonej bazie danych skarbca SSA.