Ubezpieczenie

Każda skrytka depozytowa w naszym Skarbcu jest obowiązkowo ubezpieczona na sumę 20.000 zł bez ujawniania zawartości skrytki. To pierwsze w Polsce ubezpieczenie skrytek pozabankowych, w których mienie w skrytkach depozytowych, z zastrzeżeniem, że nie są to przedmioty zabronione regulaminem, jest ubezpieczone na tak wysoką sumę.

Koszt tego ubezpieczenia nie wpływa na koszt najmu skrytki depozytowej przez Klienta. Czynsz najmu obejmuje koszty ubezpieczenia na sumę 20.000 zł na każdą skrytkę. Klienci mogą spać spokojnie wiedząc że ich mienie w skrytkach jest ubezpieczone od wszelkich ryzyk.

Niezależnie od gwarantowanego ubezpieczenia na sumę 20.000 zł na każdą skrytkę depozytową dopuszczamy dodatkowe ubezpieczenie skrytki depozytowej w ramach bezpośredniej, indywidualnej umowy Klienta z Ubezpieczycielem, na koszt Klienta.